Педагошке и психолошке радионице за децу

Под радионицом се обично подразумевају активности обуке у оквиру неформалног образовања осмишљене да помогну људима да науче нешто или развију извесне вештине. Она представља интерактивну (партиципативну) обуку која људима који се баве сличним питањима омогуċава размену искустава и вештина. У ширем смислу радоница обухвата развијање вештина, знања и ставова који су примерени неком задатку или акивности, на основу непосредних искустава. Она кроз своје образовне циљеве узима у обзир да је човек биċе са разним димензијама своје личности и има целовит приступ развоја. Области развоја подразумевају: физички, интелектуални, емотивни, духовни и друштвени развој сваког појединца и појединке, као и развој карактера.

Психолошке радионице су едукативне форме које имају за циљ лични раст и развој. На радионицама стичу се нова знања, уче и вежбају одређене вештине.

Оно што је за њих заједничко јесте да имају неку конкретну тему којом се баве (нпр. заљубљеност, типови љубави, атачмент, страх од јавног наступа, презентацијске вештине, вештине комуникације, стрес, проблеми родитељства…), да се раде у групи и да имају јасну структуру којом теку, као и одређена правила рада са којима ћете бити упознати на почетку (нпр. правило поверљивости, међусобног уважавања, правило да не морате рећи ништа што не желите да откријете о себи итд.). Радионице карактеришу различите технике учења у зависности од теме и учесника (кратка предавања, рад у паровима, играње улога, осмишљавање сценарија, студије случајева…).

На пример, радионице о умећу родитељства могу бити сјајан начин да усавршите и унапредите своја знања о дечјем развоју, васпитању, различитим методама дечијег учења, затим примени правила, постављању граница са децом итд. Тренизи асертивности вам могу помоћи да постанете самопузданији у ономе што радите, унапредите своју комуникацију, научите на који начин да се заузмете за себе итд. Радионице емоционалне писмености могу вам помоћи да освестите и препознате своја осећања, научите чему нам емоције служе, како нам могу бити на корист итд. Све ово има за циљ стицање конкретних, нових знања и вештина које вам могу бити корисне у будућности

Предности радионичарског рада:

  • дружење и упознавање људи са сличним интересовањима,

  • снага групе (размена искустава и промена перспективе),

  • посебно саветовање за решавање проблема који су везани за социјалну средину (страх од јавног наступа, вештине комуникације, презентацијске вештине) за које је неопходна публика,

  • упознавање са основама психотерапије (многи полазници се охрабре да крену на психотерапију или саветовање после ових едукација),

  • прихватљива цена (цена је нижа од индивидуалне терапије, а полазници могу и на овај начин решити мање психолошке проблеме),