Продужени боравак

Самосталан боравак код куће излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља намећу потребу за ораганизованом бригом о детету. Продужени рад након редовне наставе – “продужени боравак” , један је од модела којим се могу решити наведени проблеми , нарочито у градским, урбаним срединама.

Продужени боравак је необавезни облик васпитно – образовног рада. У нашeм едукативном центру намењен је ученицима I, II, III i IV разреда основне школе, који се организује у хомогеним групама – од ученика истог разреда.Са децом раде професори разредне наставе (учитељи) са искуством. Продужени боравак допуњује бригу родитеља о деци и задовољава потребу за слободним временом и учењем деце.

Ученици се осамостаљују за писање домаћих задатака, уче се толеранцији и комуникацији, а учитељ пружа стручну помоћ у учењу разним диференцираним облицима рада.

Осим писања домаћих задатака и учења ученици у продуженом боравку задовољавају и своје специфичне потребе.Ту се пре свега мисли на игру и заједничко дружење, у циљу што боље социјализације ученика, али и превенције неприхватљивих облика понашања.

Ученицима у продуженом боравку се омогућује слушање музике, читање школске и домаће лектире,енциклопедија, часописа,играње разних друштвених игара…