Услуге едукације

ОСМЕХ ВАШЕГ ДЕТЕТА ЈЕ ЈЕДИНО ВАЖАН ЗА НАС. ЗАДОВОЉНО ДЕТЕ И ЗАДОВОЉАН РОДИТЕЉ ЈЕ НАША НАЈБОЉА ПРЕПОРУКА. УВЕРИТЕ СЕ И ВИ!

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Продужени боравак је необавезни облик васпитно - образовног рада.• У нашeм едукативном центру намењен је ученицима I и II, III i IV разреда основне школе, који се организује у хомогеним групама – од ученика истог разреда .• Продужени боравак допуњује бригу родитеља о деци и задовољава потребу за слободним временом и учењем деце.

СМЕХ ЈОГА

Смех је заиста најбољи лек, то је најједноставнији облик дубоког дисања, смех је забаван. Уносом велике количине кисеоника, јачамо ћелије и имуни систем. Ојачане ћелије уништавају ћелије канцера. Дакле, уносом довољне количине кисеоника, што се постиже управо смехом, регулишемо ниво шећера у крви, рад срца, крвни притисак, варење и сан.

ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Што деца раније започну учити и активно примјењивати страни језик, чак и изван школе, то ће лакше постићи жељени циљ. Учење страних језика осим тога постиче и целокупни душевни развој. зависности од потребе Вашег детета као и његове жеље за учењем, оно може похађати курс одређен нивоом а такође може учити језик пратећи школско градиво. Summerhill schooll нуди курсеве за децу који су прилагођени узрасту од 1. разреда основне до 8. разреда основне школе.

ПЕДАГОШКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ

Родитељи могу тражити од свог детета бољи успех у школи једино ако му обезбеде и добре услове за живот и учење. Психолошке радионице омогућавају деци да изграде умења, способности и вредности неопходне за формирање одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.

Ученици се осамостаљују за писање домаћих задатака, уче се толеранцији и комуникацији, а учитељ пружа стручну помоћ у учењу разним диференцираним облицима рада.

Осим писања домаћих задатака и учења ученици у продуженом боравку задовољавају и своје специфичне потребе.Ту се пре свега мисли на игру и заједничко дружење, у циљу што боље социјализације ученика, али и превенције не прихватљивих облика понашања.

Један минут смех јоге отклања емотивну, менталну и физичку напетост. Промене у виду побољшања се не могу очекивати ако се смејемо спорадично, већ је потребно смејати се свакодневно, 10 до 20 минута у континуитету. 

Смех јога је у ствари техника којом можемо продужити период смејања, техника која вас подстиче да се смејете.

Summerhill schooll нуди курсеве за децу који су прилагођени узрасту од 1. разреда основне до 8. разреда основне школе. У зависности од потребе Вашег детета као и његове жеље за учењем, оно може похађати курс одређен нивоом а такође може учити језик пратећи школско градиво.

Учење страних језика осим тога постиче и целокупни душевни развој. Несумњиво је да рано научен страни језик значајно побољшава пословне могућности у будућности.

 

Под радионицом се обично подразумевају активности обуке у оквиру неформалног образовања осмишљене да помогну људима да науче нешто или развију извесне вештине. Она представља интерактивну (партиципативну) обуку која људима који се баве сличним питањима омогуċава размену искустава и вештина.  

У ширем смислу радоница обухвата развијање вештина, знања и ставова који су примерени неком задатку или акивности, на основу непосредних искустава. Она кроз своје образовне циљеве узима у обзир да је човек биċе са разним димензијама своје личности и има целовит приступ развоја