Продужени боравак

Продужени боравак је облик васпитно – образовног рада. У Summerhill-u намењен је ученицима од I до IV разреда основне школе, који се организује у хомогеним групама – од ученика истог узраста. Продужени боравак допуњује бригу родитеља о деци и задовољава потребу за слободним временом иучењем деце.