Смех јога

Само човек врло високог и врло срећног развитка уме да буде весео и да зарази друге, то јест неодољиво и добродушно весело.
Не говорим оњеговом умном развитку, него о карактеру, о целом човеку.
На тај начин, ако желите да прозрете човека и да упознате његову душу, не посматрајте како ћути или како говори, или како плаче, или чак како се узбуђује племенитим идејама, него боље да погледате како се смеје.

(Ф. М. Достојевски)